0203 662 70 81 | info@bbfastfashion.co.uk

Contact Us

Get In Touch !

' E-Mail Adresi: $email'
' Konu: $subject'
' Mesaj: $comments'
' "; //Php Smtp Mailler Sınıfını Sayfaya Dahil Ediyoruz include ('phpmail/class.phpmailer.php'); include ('phpmail/class.smtp.php'); //Php Smtp Mailler Sınıfını Sayfaya Dahil Ediyoruz Tamamlandı //Mail Bağlantı Ayarları //Mail Hangi Hesaptan Gönderilecek ise onun bilgilerini yazın. $MailSmtpHost = "mail.mekanagel.com"; $MailUserName = "mailgonder@mekanagel.com"; $MailPassword = "5OF+hWerN)h9o"; //Mail Bağlantı Ayarları Tamamlandı //Doldurulan Form Mail Olarak Kime Gidecek? $MailKimeGidecek = "darkarmytr1@gmail.com"; //Doldurulan Form Mail Olarak Kime Gidecek Tamamlandı $mail = new PHPMailer(); $mail->IsSMTP(); $mail->SMTPAuth = true; $mail->Host = $MailSmtpHost; //Smtp Host $mail->SMTPSecure = 'false'; //yada tls $mail->Port = 587; //SSL kullanacaksanız portu 465 olarak değiştiriniz - TLS Portu 587 $mail->Username = $MailUserName; //Smtp Kullanıcı Adı $mail->Password = $MailPassword; //Smtp Parola $mail->SetFrom($mail->Username, 'SİPARİŞ TALEBİNİZ VAR !!'); $mail->AddAddress("$MailKimeGidecek", 'isim girin'); //Mailin Gideceği Adres ve Alıcı Adı $mail->CharSet = 'UTF-8'; //Mail Karakter Seti $mail->Subject = $MesajKonusu; //Mail Konu Başlığı $mail->MsgHTML("$Mesaj"); //Mail Mesaj İçeriği if($mail->Send()) { echo ''; } else { echo 'Form gönderilirken bir hata oluştu: ' . $mail->ErrorInfo; } } //Mail gönderme işlemi tamamlandı end.if ?>

Phone

Start working with Landrick that can provide everything

+152 534-468-854

Email

Start working with Landrick that can provide everything

contact@example.com

Location

C/54 Northwest Freeway, Suite 558,
Houston, USA 485

View on Google map